Bli medlem

Vill du bli medlem i SKOGH? 


Medlemsavgiften uppgår för närvarande till 200 kronor för disputerade och 100 kronor för doktorander/studenter.


Använd föreningens plusgirokonto 79 91 04-5. Ange namn och e-postadress. Alternativt, använd föreningens swishnummer 123 – 109 97 87. Ange e-postadress. 


Medlem kan alla bli, som fullföljt universitets- och högskolestudier på minst c-nivå med uppsats med historisk inriktning eller motsvarande.